Werkwijze

Superjuf hanteert de volgende werkwijze:

Informatie verzamelen:
Allereerst heb ik een kennismakingsgesprek met u om achtergrondinformatie te verzamelen.
Met uw goedkeuring heb ik ook contact met de leerkracht van uw kind. Op school hebben ze vaak zinvolle informatie omtrent de voortgang van uw kind (toetsgegevens, vorderingen, observaties). Tevens kan ik dan aansluiten bij de methode die op de school gehanteerd wordt.

Verder didactisch onderzoek:
Vaak is het nodig om uw kind nog verder te onderzoeken om duidelijk het niveau/probleem in kaart te brengen. Dit kan d.m.v. een onderzoek/test eventueel aangevuld met een observatie op de school.

Handelingsplan opstellen:
Aan de hand van alle gegevens maak ik een handelingsplan. Hierin staat de beginsituatie van uw kind. Op welke manier en met welk materiaal er gewerkt gaat worden. Ook worden hierop de vorderingen genoteerd en wat er per keer is gedaan. Een handelingsplan duurt meestal 12 weken. Afhankelijk van de vorderingen kan het plan ingekort of verlengd worden. Er kan halverwege een tussenevaluatie plaatsvinden. Hierbij wordt mogelijk een testje gedaan om de vorderingen vast te stellen en worden de resultaten besproken. Indien nodig wordt het plan bijgesteld of gaan we op dezelfde voet verder.

Herhaling en oefening:
Voor kinderen met een leerprobleem/achterstand is veel herhaling en oefening erg belangrijk. Dit betekent meestal dat er opdrachten/oefeningen thuis gedaan moeten worden. Uw hulp is daarbij belangrijk voor een optimale begeleiding. Het kan voorkomen dat de school ook ingeschakeld moet worden bij de uitvoering van het handelingsplan.