Privacy

Per 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde verordening rondom privacy en persoonsgegevens, wel bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), of in het Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)

Superjuf is ervan bewust dat kinderen tot een kwetsbare groep behoren en dat er extra voorzichtig met hun persoonsgegevens moet worden omgegaan. Superjuf houdt zich ook aan de regels en is transparant over de persoonsgegevens die zij van u als klant of bezoeker van de website opslaat.

Klant

Ten behoeve van communicatie en facturering slaat Superjuf de volgende (bijzondere) persoonsgegevens op:

  • voor- en achternaam van ouder/verzorger;
  • telefoonnummer van ouder/verzorger;
  • e-mailadres van de ouder/verzorger;
  • voor- en achternaam van het kind;
  • leeftijd en groep van het kind;
  • adres waar het bezoek plaatsvindt.

Dossier

Tijdens de bijlesperiode, wordt een dossier bijgehouden over de voortgang. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt niet online gedeeld. Superjuf maakt geen gebruik van geautomatiseerde profileringstoepassingen.

Bezoeker website

Om de website optimaal bereikbaar te maken en te houden, worden statistieken bijgehouden van het gebruik van de website. Deze gegevens worden niet gebruikt voor acquisitie of reclamedoeleinden. De cookies of vergelijkbare technieken die worden gebruikt, zijn bedoeld om de relevantie van de pagina’s op de website te meten. Er worden geen persoonsgegevens in vastgelegd.

Contactformulieren

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, dan wordt uw naam, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer opgeslagen, zodat Superjuf contact met u op kan nemen. Daarnaast wordt ook uw IP-adres en de browser user agent verwerkt om te helpen spam te detecteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Superjuf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Superjuf een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@superjuf.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Superjuf reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten

Superjuf wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons