Voor wie?

Superjuf is een bureau voor didactisch onderzoek en begeleiding van basisschoolkinderen.

Soms loopt het leerproces van uw kind niet geheel volgens de verwachting. U kunt dan op zoek naar professionele didactische hulp om de leerachterstand in te halen. Superjuf biedt die individuele begeleiding aan uw kind.

Kinderen functioneren het best in een prettige leeromgeving waar ze zich vertrouwd en ontspannen voelen. Daarom geeft Superjuf begeleiding bij het kind aan huis, of (in overleg) op school.

Kinderen die onzeker aan de CITO Entreetoets deelnemen, scoren vaak lager. CITO-training kan hiervoor een oplossing zijn. Superjuf biedt CITO-begeleiding (CITO-training) voor de Entreetoets in groep 5, 6 en groep 7 als voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.

Zoekt u remedial teaching (bijles) op het gebied van:

  • leesvoorwaarden
  • technisch lezen ( AVI)
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • rekenvoorwaarden
  • rekenen

Remedial teacher Superjuf biedt individuele begeleiding voor kinderen op de basisschool met een leerachterstand op de bovenstaande gebieden.

Voor uitleg over de manier van werken, kijk eens bij: werkwijze